Layiji เดอะการ์ตูน Category

รขร.(07) ปริญญาใจ

cong

Share

รขร.(06) superman ไม่ตาย

super

Share

รขร.(05) ไหม้

heat

Share
 

รขร.(04) ในลิฟท์

lift

Share

รขร.(03) ท่านประธาน ภาค3

pres3

Share

ฝันเมื่อคืนนี้

dream1

Share
 

รขร.(02) ท่านประธาน ภาค2

pres2

Share

รขร.(01) ท่านประธาน ภาค1

pres1

Share

Layiji’s character design

char

Share
 

เฮ้อ

her

Share

360

360 exa studio

Share

เดือนนี้ใน 18 ปีที่ผ่านมา

18yearago

Share