Layiji’s character design

 

กระต่ายมายากล
กระต่ายมายากล
วัวเมา
วัวเมา

ช้างสีน้ำทะเล
ช้างสีน้ำทะเล
มนุษย์ดาวพายแอปเปิ้ล
มนุษย์ดาวพายแอ๊บเปิ้ล
มนุษย์ดาวพายแอปเปิ้ล
มนุษย์ดาวพายแอ๊บเปิ้ล2

ทั้งหมดนี้เป็น character design ส่วนนึงของผมเองครับ
ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท Exa studio จำกัดครับ
ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
ขอบคุณครับ

Share