รขร.(05) ไหม้

 

เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า 6 (CRT)
ควันขึ้นจริงๆนะครับ แต่เปลี่ยนเป็นจอ LCD แล้วพวกสีอ่อนๆเกือบขาวกับสีเกือบดำนี่หายเกลี้ยงเลย

Share