สร้างฟอนต์ลายมือ STEP2

 

สร้างฟอนต์ ลายมือ layiji exa studio

ต่อจากตอนที่แล้วนะครับ
ตอนนี้จะเป็นการพูดถึงเครื่องมือในโปรแกรมฟอนต์แลป และการทำงานที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิม
รวมถึงการตั้งชื่อฟอนต์ การ Generate ออกมาเป็นฟอนต์เพื่อใช้งาน และการ install ฟอนต์ที่สร้างลงเครื่อง

Share