แกล้งป่วย speed painting

 

รูปที่เสร็จแล้วครับ

Share