พิพิธภัณฑ์ สภาพัฒฯ

 

ตัวอย่างงาน Video Presentation ของ พิพิธ๓ัณฑ์สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครับ

ที่เห็นนี่เป็นการตัดเฉพาะช่วงสำคัญๆที่ให้เห็น Production ครับ
sapapat

Share

Tags: ,