The Bund : Photoshoot

 

the bund

ผลงานถ่ายภาพของ EXA STUDIO ครับ
นอกจากเราจะรับถ่าย Music video , Wedding , และทำ Graphic ต่างๆแล้ว
เรายัง รับถ่ายภาพ บรรยากาศร้านอาหาร อาคารสถานที่ ผลิตภัณฑ์ สินค้าบริการต่างๆ ครับ

Contact
www.exa-studio.com
layiji@gmail.com
+66817320736

Share