ABOUT EXA

Home / ABOUT EXA

EXA STUDIO เราคือผู้ผลิตงาน Digital Video ทุกรูปแบบ
ทั้งโฆษณา Music video และ animation

เราทำงานอย่างมืออาชีพ โดยทีมงานคุณภาพ

3-4 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ
ไม่ว่าจะเป็น GMM grammy , RS Promotion , Bec Tero music
เพื่อผลิต Music Video
และรวมถึงงานโฆษณาของบริษัทต่างๆที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการอีกมาก

หากคุณต้องการทีมงานระดับมืออาชีพ
EXA STUDIO เป็นอีกคำตอบให้คุณ

Contact :
layiji@gmail.com
+668 1732 0736

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

captcha
อักษรด้านบนคือ ..