MV อยากปวดร้าว : STER

music-video

กลับมาอีกครั้ง ของ STER วงดังในอดีตครับ
เราได้รับโจทย์จากทางพี่ณรงค์และคุณหนึ่ง (ร้องนำ) ว่าอยากได้ MV เท่ๆ โดยเนื้อหาของเพลงอยากปวดร้าวนี่ค่อนข้างแปลกอยู่แล้วครับ
และทางพี่ณรงค์เขาฝันเห็นภาพผู้หญิงคนนึงร้องไห้ เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาและอยากได้ MV เกี่ยวกับผู้หญิง ทางเราจึงต่อยอดคิดเรื่องราวขึ้นใหม่
และยินดีมากที่ทางลูกค้าชอบงานของเราครับ

Director : Layiji and Ping
DOP : พี่ยอ , Layiji
Assist. Director : โบ้ทseed
Artdirector : Kin
Co Pro : พี่อึ่ง

EXA STUDIO

Share