EXA STUDIO Showreel 2014-2015

advertisinganimationmusic-video

รวมผลงานของบริษัท เอ็กซ่า สตูดิโอ
ทั้งผลงานกำกับภาพยนตร์ , งานโฆษณา , Viral , Video showcase , Music video
และบริการด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Digital service , graphic design ..

เราให้บริการอย่างมืออาชีพ
สนใจร่วมงานกับเราติดต่อ

Layiji : Numchoke
Ping : Thammanoon

www.exa-studio.com
layiji@gmail.com

Share