MV เตือนฉันที Siamese Kittenz

music-video

เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับ MV เตือนฉันที รับชมได้เลยครับ
งานนี้ใช้กล้องพิเศษด้วยนะ

Share